Illustrationer till Destination X

2021 blev Mid Sweden 365 ett av 16 nationella projekt beviljade finansiering för sitt Raketprojekt, med syfte att skapa ökat intresse för Gällö och Revsundsbygden och nya affärer och produkter för företagare på platsen. Projektets namn blev Destination X och inom projektet ska man arbeta för vidareutveckling av destinationssamarbetet och varumärkesprofileringen som påbörjades i Raketprojektet.

Nestorville fick i uppdrag att ta fram en översiktskarta, i sommar- och vinterversion, som visar de olika besöksmålen i området. En stor utmaning då det handlar om ett väldigt vidsträckt område. Men vi viker inte ner oss för såna bagateller 🙂

Klicka på kartorna nedan för att se dem i större storlek.