Visit Östersund sommarbroschyr 2024

Visit Östersund sommarbroschyr 2024

Vi har sedan 2017 producerat två nummer per år av turistbroschyren Visit Östersund med Destination Östersund som uppdragsgivare – ett sommar- och ett vinternummer. Ibland också kompletterat med en tunnare höstbroschyr. 

Ett alltid lika roligt uppdrag och härligt att få jobba med en klassisk trycksak. Doften av nytryckt broschyr på obestruket papper är svår att matcha!

Broschyren finns att hämta fysiskt hos Destination Östersund och på en mängd platser runt om i Östersund.

Den går också att läsa digitalt här »