Visit Östersund sommarbroschyr 2023

Visit Östersund sommarbroschyr 2023

Vi har sedan 2017 producerat två nummer per år av turistbroschyren Visit Östersund med Destination Östersund som uppdragsgivare – ett sommar- och ett vinternummer. Ibland också kompletterat med en tunnare höstbroschyr.

Broschyren har tidigare varit i A5-format, men i år kände vi att det var dags för lite omtag och uppdatering. Formatet är nu 210×185 mm (lätt beskuren A4) och layouten har också fått sig en grafisk översyn. 

Ett alltid lika roligt uppdrag och härligt att få jobba med en klassisk trycksak. Doften av nytryckt broschyr på obestruket papper är svår att matcha!

Broschyren finns att hämta fysiskt hos Destination Östersund och på en mängd platser runt om i Östersund.

Den går också att läsa digitalt här »

Visit Östersund broschyruppslag