Förklaringsfilmer för The Power Region

För att driva trafik till den nyligen lanserade hemsidan för The Power Region som vi producerat fick vi uppdrag att ta fram fyra stycken så kallade KIT-filmer. En KIT-film kan enklast beskrivas som en film bestående av rörlig grafik och kan till exempel användas för att på enkelt och begripligt sätt förklara något (förklaringsfilmer) eller sälja en produkt eller tjänst. 

The Power Regions uppdrag är att locka företag att etablera sig i Jämtland-Härjedalen, och det kanske enskilt största argumentet för en etablering just här är att vi har gott om – och billig – el. Med dessa filmer vill man berätta om de fyra olika energikällorna vindkraft, vattenkraft, solenergi och vätgas. Och varför regionen är så väl lämpad för just detta.

Filmerna kommer att användas och marknadsföras  första hand på Linkedin under året mot en utländsk målgrupp, och är av den anledningen på engelska. Inläggen kommer att länkas till ett antal landningssidor på powerregion.se där mer finns att läsa:

• Förnybar och fossilfri el i stora mängder 
• Om vattenkraft
• Om vätgas
• Om solel
• Om vindkraft

Detta projekt har varit ett samarbete med Trampolin PR som har haft den strategiska rollen och skrivit texter och vi på Nestorville har stått för grafisk form, animering och produktion.

Se förklaringsfilmerna / KIT-filmerna här: