Ny hemsida för The Power Region

The Power Region är ett samverkansprojekt mellan Östersunds kommun, Krokoms kommun, Jämtkraft och Region Jämtland Härjedalen med syfte att locka så väl internationella som nationella företag med stort elbehov att etablera sin verksamhet i Jämtlands län.

Här finns detaljplanerad och byggklar industrimark, tillgång till en effekt på 500 MW, överskott på förnybar energi och engagerad organisation. De är redo att med Europas största tillgång på billig och förnybar energi möjliggöra industrins klimatomställning.

Vårt uppdrag

Nestorville fick uppdraget att ta fram en helt ny webbplats som skulle stödja tre olika språkversioner och dessutom vara fullt tillgänglighetsanpassad enligt det nya webbdirektivet för offentliga webbplatser.

Ett fantastiskt roligt uppdrag som vi är oerhört stolta att nu lansera!

The Power Region hemsida