Illustration av sommar på Storgatan för Destination Östersund. Efter

Storgatan blir gåfartsgata i sommar

Ännu ett roligt uppdrag från Destination Östersund där vi fick ta fram illustrationer för hur Storgatan skulle omvandlas till Gåfartsgata sommaren 2020. Nivån i illustrationerna lades på ”lagom” och inte fullständig realism då de bara skulle fungera som underlag för själva arbetet och för att ge en bild av hur det skulle kunna komma att se ut.

Se före- och efterbilder genom att dra i reglagen.