Logotyp för Kören Decibel

Ny logo och grafisk profil för Kören Decibel

Decibel är en blandad kör från Östersund. Kören bildades 1998 av Roger Rådström, som fortfarande är körens musikaliske ledare. Decibel har sedan starten varit en förhållandevis ung kör och de flesta medlemmarna är mellan 25-35 år. Körens målsättning är att ”med rösterna som instrument utveckla och utmana de gängse körtraditionerna och skapa spännande musik”.

Med över 20 år som kör tyckte man nu att det var dags att putsa upp kostymen lite och skaffa en mer tidsenlig logotyp. Vi tog fram en stilren logotyp som leker lite med symbolen för decibel ”dB”. 
När vi gör logotyper tar vi oftast fram några olika varianter för olika användningsområden, och så även i detta falll där logon finns i stående och liggande format för att passa alla typer av ytor samt en kvadratisk version som passar fint som ikon för till exempel sociala medier.

Till logotypen satte vi samman en enkel grafisk manual med färger och typografi.