Svensk Live

Svensk Lives verksamhetsberättelse

Nestorville har sedan 2018 haft det stora nöjet att få producera grafiskt material för den rikstäckande branschorganisationen Svensk Live.

Svensk Live bildades 2017 och arbetar för att främja, stötta och utveckla livemusiken och samlar tillsammans över 300 arrangörer inom livemusik.

Ett av våra årliga uppdrag är att formge deras verksamhetsberättelse och verksamhetsplan och så även i år.