Hemsida för Winter Sports Camp

Östersund Winter Sports Camp är ett affärs- och destinationsutvecklingsprojekt med syfte att skapa en paketerad och valbar produkt för att positionera Östersund som en sportlovsdestination och därigenom stärka tillväxt i besöksnäringen. 

Projektet bygger vidare på en förstudie genomförd av Nordiska Ungdomsspelen, genomförd 2021 med finansiering från Östersund kommun, som visat stor potential för konceptet Östersund Winter Sports Camp.

Projektets övergripande mål är att:

  • Skapa och konceptualisera Östersund Winter Sports Camp
  • Skapa en fortsatt organisations- och driftsplan samt identifiera en fortsatt huvudman som driver och arrangerar konceptet efter projekttiden.
 
Projektets huvudaktiviteter innefattar:
  • Konceptutveckling med näringsliv och kringaktiviteter
  • Konceptutveckling av idrottsinriktat program
  • Kommunikationsplanering
  • Framtagande av webbsida
  • Utvärdering och skapande av fortsatt drifts- och organisationsplan
 

Vårt uppdrag

Vi fick i uppdrag av Destination Östersund att ta fram en logotyp och webbplats för pilotprojektet som går av stapeln under sportlovsveckan 2023.

Webbplatsen innehåller information om projektet och bokningsbara paket i samarbete med Guestio. Lansering skedde innan jul 2022 och arbetet med webbplatsen pågår löpande.

Projektet finansieras av Region Jämtland Härjedalen, Destination Östersund, We & Sports, Parasport Sverige, RF SISU Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet.

Läs mer hos Destination Östersund »