Projektet Bilden av oss

Hemsida för projektet Bilden av oss

Ett lika roligt som viktigt uppdrag ramlade in från Heimbygda – Jämtlands Härjedalens Hembygdsförbund. Nu lanserar vi en helt ny hemsida för deras projekt Bilden av oss.

Projektet Bilden av oss ska vidga bilden av landsbygd och stärka företagande och bidra till affärsutveckling genom kunskapshöjande utifrån ett normkreativt perspektiv. På sikt ska projektet bidra till fler och bättre affärer samt öka landsbygdens attraktivitet och roll i den lokala och regionala utvecklingen.

Målen för projektet är ökad kunskap och förståelse bland beslutsfattare och tjänstepersoner kring vikten av vidgade perspektiv och berättande som är representativt. Detta gör att beslut landsbygdssäkras bättre och att de får bättre förståelse för hela länet. Det ger också ökad självkänsla och självbild på landsbygd.

När det kommer till representation i bilder så finns det väldigt få bilder som återger det verkliga livet i landsbygd. Som regel är det folktomma miljöer, övergivna hus eller vackra landskap utan människor.

Jämför man med staden så finns det en stor blandning av bilder med många människor och olika slags miljöer och en känsla av att det är där livet pågår. Detta bekräftar även forskningen där det tydligt framgår att normativa föreställningar av landsbygden som bakåtsträvande och avbefolkad står i relation till staden som en plats för innovation och inkludering, trots att detta sker och finns även i landsbygd. 

Följden av detta blir en alltför snäv och begränsande bild av platserna och dess befolkning, entreprenörsanda och stora möjligheter till utveckling. Det vill projektet ändra på.

Bilderna till Bilden av oss

En hemsida blir sällan bättre än det bildmaterial man har att jobba med. Och här fanns fantastiska bilder i överflöd av Susanne Kvarnlöf och Anneli Åsén med flera. Ta gärna en titt på detta oerhört ambitiösa och läsvärda projektet!

Ny grafisk profil för Heimbygda

Vi har sedan tidigare skapat en ny grafisk profil för Heimbygda.

Heimbygda är den regionala organisationen för 73 hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen. De ger stöd och råd till lokala hembygdsföreningar,  uppmuntrar barn- och ungdomsverksamhet och engagerar sig i samhällsfrågor som har betydelse för regionens kulturarv och framtid. Syftet är att bevara kulturarvet, ge lokalsamhällets människor en röst och stärka samhörigheten mellan alla som bor i bygden, mellan förr, nu och framtid.