centrum mot våld hemsida

Hemsida för Centrum mot våld lanserad!

Centrum mot våld är ett samarbete mellan alla kommuner i Jämtlands län. Hit kan både barn och vuxna som är utsatta för våld, utsätter andra eller bara är orolig för någon vända sig.

Nestorville fick uppdraget att först ta fram en logotyp och grafisk profil och sedan en hemsida. Hemsidan skulle, precis som sidan för Barnahus Jämtlands län, ha en inbyggd funktion för talande webb, stöd för olika språk sam vara helt tillgänglighetsanpassad enligt det nya webbdirektivet.  Den skulle även ha en så kallad ”lämna-knapp” och information om hur man som besökare döljer sitt besök på sidan.

Sidan skulle vara lättnavigerad och ha tydlig information om vad man kan få hjälp med – och hur man kommer i kontakt med Centrum mot våld.

Vi tackar vår uppdragsgivare Östersunds kommun för ett utmanande uppdrag för något som fyller en otroligt viktig funktion.

centrum mot våld logotyp