Heimbygda i nygammal skrud

Med anor från 1923 var det med en stor dos respekt och varsam hand vi tog oss an uppdraget att förnya Heimbygdas logotyp och grafiska profil. 

Bakgrunden till förnyelsen var att de behövde en logotyp och profil som var anpassad för olika typer av media då de digitala kanalerna blir allt viktigare, men även att de ville ha en logotyp som speglar Heimbygdas roll i dag och vad de står för.

Självklart var att bygga vidare på den långa historia Heimbygda har och deras koppling till Jamtli som en av stiftarna – och hitta balansen mellan tradition och nytänkande.

Resultatet blev en ny typografi som harmonierar fint med den grafiska formen på hästen, och som komplement ett grafisk mönster som hämtar upp symbolen i hästen. Allt paketerat i en flexibel färgskala.

Heimbygda är den regionala organisationen för 73 hembygdsföreningar i Jämtland och Härjedalen. De ger stöd och råd till lokala hembygdsföreningar,  uppmuntrar barn- och ungdomsverksamhet och engagerar sig i samhällsfrågor som har betydelse för regionens kulturarv och framtid. Syftet är att bevara kulturarvet, ge lokalsamhällets människor en röst och stärka samhörigheten mellan alla som bor i bygden, mellan förr, nu och framtid.