Grafisk profil och hemsida för Safe at Site

Safe at Site är ett nytt företag med idéer grundade i gedigen erfarenhet från många år i säkerhetens tjänst.

Deras vision är att i grunden förändra säkerhetsnivån på bygg- och vägarbetsplatser för att undvika allvarliga olyckor. Detta genom att utveckla smarta produkter, lösningar och tjänster som enkelt säkrar bygg- och vägarbetsplatser och effektivt låter alla som befinner sig på plats arbeta tryggt. Everyone, Everyday.

Nestorville fick uppdraget att ta fram en logotype, grafisk profil och hemsida för det nystartade företaget. 

Utöver den grafiska profilen fortsätter vi att jobba med Safe at Site och har producerat övrigt material så som broschyrer, visitkort, dekaler och mycket annat.