Grafisk profil för Bräcke kommun

Bräcke kommun får en ny grafisk profil

Att göra en grafisk profil för en kommun är ett speciellt uppdrag eftersom målgruppen är så bred. Från alla som redan bor i kommunen till de man vill locka att flytta dit.
Här handlar det inte så mycket om att skapa en logotyype då den är ganska given, utan snarare att hitta ett grafiskt form- och bildspråk som fångar kommunens själ och kan tilltala den breda målgrupp man har.
Ett varumärke är ett löfte och en uppsättning förväntningar. Varumärket är det som byggs utifrån, det vill säga vad invånarna i kommunen har för förväntningar på kommunen. Vad man upplever när man tänker på Bräcke kommun och vad kommunen gör för att leva upp till de förväntningarna.

Kommunens varumärke skapas på så vis av alla som bor och verkar i kommunen, men även den interna förankringen är viktig för att ett varumärke ska anses som lyckat.

För att komma fram till hur Bräcke kommun upplevs gick man under våren 2017 ut och frågade invånare hur de skulle beskriva kommunen. Många beskrev Bräcke som en bra kommun att bo och leva i, en trygg och vacker plats. I sina beskrivningar av Bräcke nämnde nästan alla ordet ”Nära”. Nära till vattnet. Nära till naturen. Nära till varandra. Även 500 medarbetare i organisationen och politiker har fått tycka till. Genom workshops och enkäter. Ordet nära var ett återkommande tema.

Bräcke kommun - lite närmare!

Ordet Nära var därför något som kändes naturligt att jobba vidare med och det fick bli kärnan i kommunens nya grafiska profil. ”Bräcke kommun – lite närmare!”. 

Känslan av närhet genomsyrar därför kommunens grafiska profil där färger, typografi, bilder, budskap och dekor bildar tillsammans en röd tråd i allt material som produceras. Från tryckt material som skyltar, affischer och annonser till sin närvaro i digitala kanaler. Allt med syfte att förstärka och bygga varumärket Bräcke kommun i alla olika sammanhang. 

Det grafiska dekorelementet i form av en pratbubbla blir bärare av en mängd olika ”nära-budskap” och ger en naturlig, varm och personlig känsla.

Illustration för Bräcke kommun
Exempel på grafiskt material för Bräcke kommun

Kommuntidningarna Nära och På gång

Två produkter som vi också producerat, och där den nya grafiska profilen fått komma till sin fulla rätt, är Bräcke kommuns egna tidningar Nära och På Gång.

Alla nummer av tidningarna finns att läsa i pdf-form på Bräcke kommuns hemsida »

Trycksaker för Bräcke kommun